Welkom bij

Wereldwinkel Bergen op Zoom

 

Wereldwinkel Bergen op Zoom voert al haar activiteiten met vrijwilligers uit.

Wat houdt het in...

Verkoop in de winkel

Verkopen is het meest zichtbare werk van de Wereldwinkel. Per dagdeel werken er steeds 2 vrijwilligers en in de drukkere periodes zelfs 3. We verkopen vooral in de winkel, maar ook via standwerk bij evenementen of braderieën. Food, kunstnijverheid, papier, sieraden, speelgoed, wierook en cadeaubonnen zijn de productgroepen die wij in ons assortiment hebben.

Daarnaast zijn er allerlei groepen die zich met specifieke taken bezig houden:                                               

Inkoop en Presentatie

De leden van deze groep kopen de producten bij diverse importeurs die goedgekeurd zijn door de Landelijke Vereniging. Eerst uitpakken en prijzen, maar daarna moeten deze producten op een aantrekkelijke manier in de etalage en in de winkel uitgestald worden. De etalage wordt vaak aan de hand van een thema ingericht: bijvoorbeeld speelgoed, maskers, of een thema als kinderarbeid.

Kerstpakketten en Grootverbruik

Deze groep heeft tot taak contacten te leggen met bedrijven of instellingen voor de afname van (Max Havelaar) koffie of thee. In het najaar ligt de nadruk op de kerstpakketten. Diverse organisaties worden dan benaderd met de vraag of ze kerstpakketten willen afnemen bij de Wereldwinkel. De groep regelt de bestellingen en organiseert het inpakken van de kerstpakketten.

Voorlichting

De interne voorlichting aan de vrijwilligers wordt door deze groep georganiseerd. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een speciale introductieavond voor nieuwe vrijwilligers. Op aanvraag van scholen of organisaties worden voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. Een andere taak is het verzamelen of zelf ontwikkelen van productfolders en het beheren van deze website.

Vrijwilligersbeleid

Deze groep werft nieuwe vrijwilligers, houdt introductiegesprekken met aspirant vrijwilligers, coördineert de begeleiding van de vrijwilligers tijdens de inwerkperiode en houdt groepsgewijs jaargesprekken.

Externe contacten

In West Brabant is er regelmatig overleg met de andere Wereldwinkels uit deze regio. Zij bespreken gezamenlijke problemen, ondernemen samen actie of organiseren cursussen voor de vrijwilligers uit de regio.

Financiën

Deze groep regelt het financiële reilen en zeilen van de winkel. Dat houdt o.a. in het controleren van de kasboeken, betalen van de rekeningen, het maken van de begrotingen, bepalen van de investeringsruimte etc.

Ad hoc werkgroepen

Voor sommige activiteiten worden tijdelijke werkgroepen opgericht. Dat kan zijn voor de organisatie van de jaarlijkse Europese Wereldwinkeldag of een actiedag in de winkel. Via actiedagen wil de Wereldwinkel meer bekendheid geven aan de doelstelling van de Wereldwinkel en aandacht vragen voor de bijzondere producten die de Wereldwinkel verkoopt. Zo’n tijdelijke werkgroep komt meestal 2 tot 3 keer bij elkaar. Nadat de activiteit uitgevoerd is wordt de groep weer opgeheven.

Verwachtingen

We verwachten dat je de doelstelling van de eerlijke handel onderschrijft en een dagdeel per week beschikbaar bent voor winkeldienst. Tevens wordt ervan uitgegaan dat je aanwezig bent op het tweemaandelijkse winkeloverleg en de jaarvergadering.

Inwerken

Wanneer je start met het werk in de winkel krijg je een begeleider toegewezen. Deze zal je in het begin wegwijs maken in de winkel en een informatiepakket geven. Daarnaast zul je ook met andere vrijwilligers samenwerken. De proefperiode duurt 2 maanden, daarna wordt er besproken of je de vrijwilligersovereenkomst ondertekent. De inwerkperiode duurt meestal tussen de 4 en 6 maanden. In deze periode leer je het werk in de winkel kennen en kun je rondkijken bij de diverse werkgroepen. De inwerkperiode wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

Aanmelden

Bij voorkeur per e-mail of anders in de Wereldwinkel zelf (zie de contactgegevens hieronder). Het kan zijn dat er tijdelijk een wachtlijst is, dit wordt dan aan je bekend gemaakt. We nemen altijd kort na je aanmelding contact met je op. Je wordt daarna uitgenodigd voor een introductiegesprek. Daarin vertellen we je meer over onze vereniging. Indien beide partijen daarna met elkaar in zee willen, kun je vervolgens starten met het vrijwilligerswerk. We maken gebruik van vrijwilligersovereenkomsten, waarin alle rechten en plichten van de vrijwilliger vermeld zijn.

Contactgegevens Wereldwinkel Bergen op Zoom:

Kremerstraat 25

4611 TP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 253235

E-mail: info@wereldwinkelbergenopzoom.nl