Welkom bij

Wereldwinkel Bergen op Zoom

Geschiedenis

In het begin van 1977 was er in Bergen op Zoom een actiegroep die zich bezighield met het geven van voorlichting over de Derde Wereld. Het werk bestond voornamelijk uit het voeren van allerlei acties. Deze acties waren niet al te succesvol vooral omdat er te weinig mensen werden bereikt.

Daarom werd besloten zich in het vervolg vooral te gaan toeleggen op informatieverschaffing aan een zo groot mogelijke groep Bergenaren. Daartoe moesten wel wegen gevonden worden om deze mensen te bereiken. Eén zo´n weg is de Wereldwinkel. Het werd dan ook één van de eerste doelen om een Wereldwinkel op te zetten.

Op 24 november 1977 werd de Vereniging Wereldwinkel Bergen op Zoom opgericht, en op 7 oktober 1978 is de Wereldwinkel officieel geopend door oud-minister Pronk. 

In het begin lag de nadruk vooral op voorlichting en actie voeren en was de verkoop van producten minder van belang dan vandaag de dag. Nu ligt de nadruk vooral op de verkoop van kwalitatief goede producten, ondersteund door voorlichting en ludieke acties.