Welkom bij

Wereldwinkel Bergen op Zoom

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Bergen op Zoom

 RSIN

 855925401

 Vestigingsadres

 Kremerstraat 25, 4611TP Bergen op Zoom

 Telefoonnummer

 0164-253235

 E-mail adres

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: om op internationaal niveau een bijdrage te leveren aan een eerlijke en rechtvaardige handel, waarin respect voor mens en milieu centraal staan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het in standhouden van een wereldwinkel, waar onder andere producten uit ontwikkelingslanden worden verkocht,

- bevorderen van duurzaamheid,

- informatieverstrekking over producten en het land van herkomst,

- bijdragen aan het bewustwordingsproces over economische en maatschappelijke achtergronden en problemen in ontwikkelingslanden.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Bergen op Zoom bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.

Activiteiten

Wereldwinkel Bergen op Zoom vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;

Financiering (zie financiële huishouding)

Beheer van het vermogen (zie financiële huishouding)

Besteding van  het vermogen (zie financiële huishouding)

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit

Voorzitter: dhr. T. Ringersma,

Secretaris: mw. I.J.M. de Groot,

Penningmeester: dhr. M.C.J. Mathijssen,

Algemeen bestuurslid: mw. L.M.J.M. Koenraadt.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Bergen op Zoom heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële huishouding

Klik hier en hier voor de laatste financiële verslagen.